Presentació

Mensa Valls Advocats
Maria Àngels Mensa Valls

Advocada i mediadora

Llicenciada en Dret a la Universitat Autònoma de Barcelona (1995) i especialista en dret privat, amb estudis de postgrau i pràctica professional.

Després de fer pràctiques en despatxos d'advocats i de treballar amb diferents notaris, que li va permetre un ampli coneixement del dret de successions (herències, testaments, llegats, legítimes), obligacions i contractes (preparació i assessorament en compravendes, lloguers, préstecs, crèdits hipoteques i tot tipus de contractació amb entitats bancàries), dret mercantil (constitució, adaptació, transformació de societats), dret fiscal (impostos derivats de totes aquestes actuacions), i documentació notarial.

L'any 2008 va obrir el seu propi despatx on segueix assessorant en els àmbits esmentats, ampliats en el vessant judicial, tant en defensa com en reclamació per incompliments.

També ha cursat màsters en mediació i resolució extrajudicials de conflictes, tant personals com familiars (conflictes entre veïns, entre treballadors, separacions i divorcis, etc).

 
Adreça

Rbla. Sant Isidre, 18 1r 2a
08700 Igualada (Barcelona)

Vine
Contacte

620 21 39 63
93 801 90 39

Email: mamensa@icab.cat
Horaris

Atenció telefònica:
de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 17 a 19h

Visites concertades.