Mensa Valls

Advocats

Quan es produeix la defunció d’una persona, sorgeixen moltes qüestions respecte el que s’ha de fer amb les seves propietats, qui ho ha de fer i com. 

Un dels drets hereditaris que neix, en cas que el beneficiari o beneficiaris del mateix el reclamin, és la llegítima, normalment a favor dels descendents, i a falta de descendents a favor dels progenitors. 

Per saber el valor que té la llegítima, que s’ha de calcular en cada cas concret, es parteix del valor dels béns de l’herència deduint els deutes i despeses de darrera malaltia i enterrament, afegint-hi també el valor de determinades donacions. D’aquest import la llegítima, en Dret català, és una quarta part, repartida entre tots els legitimaris; en canvi en Dret balear, és una tercera part, si hi ha quatre o menys de quatre legitimaris, i la meitat si n’hi ha més; i en Dret comú, és una tercera part, i una altra tercera part, que és la millora, també ha d’anar a favor de tots o algun dels legitimaris. 

Llegeix més...
Adreça

Rbla. Sant Isidre, 18 1r 2a
08700 Igualada (Barcelona)

Vine
Contacte

620 21 39 63
93 801 90 39

Email: mamensa@icab.cat
Horaris

Atenció telefònica:
de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 17 a 19h

Visites concertades.